Personvern

Personvernerklæringen informerer om hvordan NorskStøtte AS samler inn og bruker personopplysninger.

NorskStøttes personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble publisert 05.01.2021 

Personvernerklæringen informerer om hvordan NorskStøtte AS (organisasjonsnummer “Under etablering”) samler inn og bruker personopplysninger. 

NorskStøtte AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.  

I denne erklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler disse og hvilket formål behandlingen har. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt www.panterpr.no (personopplysningsloven § 19), når du er kunde hos oss eller søker jobb hos oss, samt generell informasjon om innhenting, lagring og bruk av personopplysninger (personopplysningsloven §18 1.ledd).    

Om NorskStøtte AS

NorskStøtte AS er et firma som gjør mangfoldet av støtteordninger enklere for norske bedrifter innen innovasjon og utvikling. Hoved tjenestene vi tilbyr er å finne de mest optimale støtteordningene, rådgivning og søknadsskriving. Vårt hovedkontor er i Asker, Norge. Denne erklæringen gjelder for den norske virksomheten. Hovedkontorets registrerte adresse er Nedre Måsan 26, 1385 Asker. Kontaktopplysninger til vårt personvernombud er: mic@norskstoette.no.    

1.0 Behandling av personopplysninger på www.norskstoette.no

NorskStøttes daglige leder har det daglige ansvaret for NorskStøttes behandling av personopplysninger på våre nettsider, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, eksempelvis ved å sende oss forespørsler eller motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.   

NorskStøtte AS er behandlingsansvarlig for sine nettsider og står for vedlikehold og utvikling selv.   

Nettstatistikk

NorskStøtte AS samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på www.norskstoette.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innhold på nettstedet. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilken søkemotor brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hva de klikker på og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir automatisk anonymisert ved at deler av IP-adressen fjernes og erstattes med en ny kode. Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.  

NorskStøtte AS bruker analyseverktøyene til Google Inc («Google») på sin nettside, og informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører.

Cookies

Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker et nettsted. Cookiene hjelper nettstedet til å huske dine innstillinger (eksempelvis brukernavn, språk, tekststørrelse og andre forhåndsvalg) for en viss periode. Cookies brukes også for å forbedre funksjonalitet, til å samle informasjon for analyseformål eller for markedsføringsformål.

Hvordan bruker vi Cookies?

Vi bruker cookies for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Vi bruker dette gjennom Google Analytics som er et verktøy for webanalyse fra Google. Informasjonen lagres på servere i USA. Informasjonskapslene samler informasjon om hvilke sider som besøkes, hvor lenge et besøk varer, antall besøk på nettstedet og hva som er kilden til besøket (eksempelvis Google Søk). Vi bruker også cookies til å se på brukeratferden, som klikk på lenker, klikk til videoer og innsendelse av kontaktskjema. 

Din IP adresse anonymiseres før den sendes til Google Analytics og informasjonen som sendes inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som bruker. Vi kan derfor ikke spore handlinger til den enkelte bruker, men analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå.   

Ved hjelp av cookies samler vårt nettsted inn informasjon til bruk for senere annonsering (Remarketing). En anonymisert identitet blir lagret i egne lister som brukes til målrettet annonsering basert på din brukeratferd på nett. I tillegg til at informasjonen er anonymisert (avidentifisert) stilles det krav til et visst antall brukere på listen før listene tas i bruk.   

Alle nettlesere gjør det mulig å begrense cookieatferd eller å deaktivere dem ved hjelp av nettleserens innstillinger. Nettleseren lar deg også se over hvilke cookies som er lagret på datamaskinen, og til å slette en enkelt cookie eller å fjerne alle sammen. Du finner en lenke lenger nede på siden til hvordan du kan gjøre dette.

Følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsider:

 _ga 

‘Gir besøkende en unik id som er konstant fra besøk til besøk. Gir oss mulighet til å se om brukerne kommer tilbake til nettstedet, men uten at de kan identifiseres.           

Varighet: 2 år etter siste besøk   

_gid     

Skiller brukere fra hverandre, på samme måte som _ga.                 

Varighet: 24 timer    

_gat     

Cookien brukes til å begrense antall spørringer til Google Analytics. Lagrer ingen informasjon      

Varighet: 1 minutt   

_gali    

Benyttes av Google Analytics for å fastslå hvilke lenker brukerne klikker på (dersom det er flere like).             

Varighet: 2 år   

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X         

Settes av Google Analytics for å holde oversikt over hvor mange ganger en bruker besøker nettstedet, hvordan brukeren kom til nettstedet og hvilket land brukeren befinner seg i. Cookien regner også ut en slutt-tid for besøket.   

_gac_  Inneholder kampanjerelatert informasjon om brukeren. Hvis Google Analytics og Google Adwords er koblet sammen, vil Adwords lese denne cookien dersom ikke brukeren har valgt opt-out*.                

Varighet: 90 dager   

_gads   

Google Adwords, kan settes for å unngå at en bruker skal se samme annonse om og om igjen. 

Varighet: Maksimalt 540 dager  

Varighet: 90 dager   

* Med opt-out menes at du har blokkert for opplasting av informasjonskapsler eller cookies på din datamaskin.   

Du kan lese mer om Googles policy for bruk av personopplysninger her: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/   Du kan melde deg ut av Googles bruk av cookies (opt-out) for annonsering via Googles side om annonsering og personvern: http://www.google.se/policies/privacy/ads   Dersom du ikke ønsker å bli sporet, kan du deaktivere bruk av cookies (opt-out) på din maskin via nettleseren, det gjør du her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annen informasjon samlet inn via vårt nettsted

Bruk av kontaktskjema på våre nettsider

Når du bruker kontaktskjema på våre hjemmesider ber vi om følgende informasjon: Navn, e-postadresse, telefonnummer og interesse av tjenester.  

Formålet med innhenting og lagring av informasjon er å kunne svare og ha en dialog rundt din henvendelse. Informasjonen blir lagret manuelt i vårt CRM–system Hubspot på en egen server der det kun er ansatte i NorskStøtte AS som har tilgang. Informasjonen blir lagret så lenge vi finner det formålstjenlig.

Bruk av andre verktøy

Serverlogg på nettsted

Alle besøk på våre nettsteder lagres i en logg på vår server. Informasjonen som lagres er IP-adresse fra enheten som besøker nettstedet. Opplysningene samles inn for å sikre drift. Ved angrep mot nettstedet vil IP-adressen som er brukt i forbindelse med angrepet bli blokkert.    

E-post og telefon

NorskStøtte bruker e-post og telefon som en del av sitt daglige arbeide for å kunne ha dialog og svare på forespørsler fra potensielle kunder, nåværende kunder, tidligere kunder og andre samarbeidspartnere.   

Den enkelte ansatte har ansvar for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og skal minst en gang i året gå gjennom og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratredelse slettes e-postkonto. Relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.   

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes over e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å vise varsomhet, og ikke sende taushetsbelagt informasjon, sensitive data eller fortrolige opplysninger på e-post.    

Søke jobb hos NorskStøtte AS

Dersom du søker jobb hos NorskStøtte AS vil din søknad med dokumentasjon lagres i inntil 1 år etter søknadsfristens utløp. Informasjonen som innhentes er navn, adresse, kontaktopplysninger, CV og vitnemål/attester. NorskStøtte AS er behandlingsansvarlig, og formålet med behandlingen er å kunne vurdere din søknad opp mot ledige stillinger i selskapet. Der vi benytter eksternt rekrutteringsbyrå vil opplysningene bli delt med disse.

3.0 Andre forhold der vi registrerer personopplysninger

4.0 Rettigheter

‘Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg og hvordan de behandles. Du har også rett til å få opplysningene rettet, slettet eller å begrense behandlingen av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Du kan kontakte oss på mic@norskstoette.no for tilgang til, endring eller sletting av informasjon.   

Behandling av personopplysningene er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykke tilbake.

Dersom du mener NorskStøtte AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til aktuell tilsynsmyndighet som i Norge er Datatilsynet, du finner kontaktinfo på deres hjemmesider www.datatilsynet.no.    

Kontaktinformasjon: 

NorskStøtte AS Nedre Måsan 26 1385 Asker

Tlf: 90753214

E-post: mic@norskstoette.no