Våre tjenester

SkatteFUNN, Aktuelle Støtteordninger og Gründer Tilbud

NorskStøtte bistår alle norske bedrifter innen støtteordninger. Vi har også vårt eget gründer tilbud, som støtter mindre bedrifter innen videre utvikling og innovasjon.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter med prosjekter innenfor forskning og utvikling (FoU). Alle bransjer kan søke SkatteFUNN, og for godkjente prosjekter kan bedrifter få 19% av kostnadene dekket. Vi begrenser oss ikke bare til søknadsskriving , men følger dere gjennom hele prosessen fra idé til utbetaling.

Forskningsrådet, InnovasjonNorge, Regionale forskningsfond, Enova og mange fler har ordninger som yter økonomisk støtte til innovasjon og nyutvikling i hele Norge. Men hvilke ordninger passer for akkurat din bedrift eller ditt prosjekt?

Les mer for å se aktuelle norske og europeiske programmer. 

Vi er spesielt opptatt av Gründere. Dere er oppfinnsomme og innovative, og representerer framtiden for norsk næringsliv. For Gründere med stort potensiale ønsker vi å støtte hele veien gjennom spesialtilpassede tilbud.