Prosjektledelse og forretningsutvikling

Hvordan bidrar vi til et suksessfullt prosjekt?

Hva er prosjektledelse

Prosjektarbeid skiller seg fra normal drift, som handler om å produsere de varer eller tjenester som organisasjonen er etablert for å produsere. Fordi prosjektarbeid er så forskjellig fra normal drift er det også særskilte krav til ledelsen av prosjekter.

Gjennomføre en prosjektplan

  1. Lage og definere konkrete mål
  2. Gjennomføre risikoanalyse og alternativvurderinger for å velge riktig prosjekt
  3. Definere deltakere, rollefordeling og rapportering

Prosjekt finansiering

Alle prosjekter må ha et prosjektbudsjett. Det finnes mange måter å dekke kostander gjennom tilskudd og lån. Vi bistår i å finne de riktige ordningene for ditt prosjekt.

NorskStøtte tilbyr kurs!

Gjennom lang bakgrunn fra industrien har vi fått nøkkel erfaring innen prosjektledelse og forretningsutvikling. 

Nå tilbyr vi flere kurs innen som gir deg eksepsjonell kompetanse innen prosjektstyring og prosjektevaluering. Ta kontakt nedenfor om du/dere ønsker nærmere informasjon om vårt tilbud.  

Ta kontakt for å få bistand innen prosjektledelse og forretningsutvikling